Kuinka valitsen sopivan ulkoloislääkkeen?
« Palaa alkuun
Sivuston käyttöehdot

Sivustolla vierailemalla kävijä sitoutuu noudattamaan seuraavia käyttöehtoja. Käyttöehdot koskevat kaikkea sivuston sisältöä, ellei sisällön yhteydessä muuta mainita.

Sivustoa ylläpitää ja sisällön omistaa FaunaPharma Oy. Sivuston tietoja saa hyödyntää henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Sivuston aineiston kaupallinen hyödyntäminen ilman ylläpitäjän kirjallista lupaa on kielletty. Käytettäessä sivuston sisältöä tiedon lähde tulee mainita asianmukaisella tavalla.

Sivuston ylläpitäjä pyrkii pitämään tiedot ajantasaisina, mutta ei takaa tietojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta. Sivuston ylläpitäjä ei vastaa sisällön soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen eikä käytöstä aiheutuvasta vahingosta.

Sivustolla voidaan kerätä kävijän henkilötietoja erikseen ilmoitettavalla tavalla. Sivuston ylläpitäjä sitoutuu noudattamaan hyviä tietoturvatapoja ja kävijän antamia henkilötietoja ei jaeta kolmansien osapuolien käyttöön. Sivuston ylläpitäjä voi hyödyntää saatuja henkilötietoja markkinointitarkoituksiin. Kävijän vierailusta voidaan kerätä tietoja evästeiden (cookies) avulla. Tiedoista ei voida päätellä kävijän henkilöllisyyttä.

Lähettämällä aineistoa sivustolle kävijä vahvistaa, että aineisto on julkista ja sivuston ylläpitäjän vapaasti hyödynnettävissä. Sivuston ylläpitäjä ei ota vastuuta aineiston julkaisemisesta aiheutuvasta vahingosta. Kävijä vastaa kaikista kolmannen osapuolen vaatimuksista, jotka aiheutuvat kävijän lähettämästä aineistosta.

Sivuston ylläpitäjä voi milloin tahansa muuttaa käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Sivuston kävijä hyväksyy käyttöehtojen muutokset jatkaessaan sivuston käyttöä.

Frontline vet 100 mg/ml paikallisvaleluliuos ja 2,5 mg/ml sumute iholle. Vaikuttava aine: Fiproniili. Frontline Comp paikallisvaleluliuos. Vaikuttava aine: Fiproniili, (S)-metopreeni. Kohde-eläinlaji(t): koira ja kissa (Frontline Comp myös fretti). Käyttöaiheet: koiran ja kissan kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu-, puutiais- ja/tai väivetartuntojen hoito ja häätö. Fretin kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu- ja puutiaistartuntojen hoito ja häätö (Frontline Comp). Koiran täiden häätö (Frontline vet paikallisvaleluliuos ja sumute). Annostus ja antotapa: ulkoiseen käyttöön. Annostellaan iholle. Katso tarkemmat ohjeet käsittelyväleistä ja annostuksesta pakkausselosteesta. Lääke annetaan alueelle, josta eläin ei pysty nuolemaan sitä pois. Sumutteella kastellaan koko turkki, minkä jälkeen eläintä estetään nuolemasta turkkia. Eläimet eivät saa nuolla toisiaan hoidon jälkeen. Vasta-aiheet: Alle 8-viikkoiset koirat ja kissat. Sairaita tai sairaudesta toipuvia eläimiä ei saa hoitaa. Ei saa käyttää kaneille. Frontline Comp: Alle 2 kg painavat koirat, alle 1 kg painavat kissat ja alle 6-kuukautiset fretit. Frontline Comp ja Frontline vet paikallisvaleluliuos: Kissalle ja fretille (Frontline Comp) ei saa käyttää koiralle tarkoitettuja pipettejä, koska tästä voi aiheutua yliannostus. Erityisvaroitukset: eläintä ei saa kylvettää/kastella 48 tuntiin annoksen jälkeen, ks. tarkemmat ohjeet pakkausselosteesta. Eläimiä koskevat erityiset varotoimet: vältä tuotteen joutumista eläimen silmiin. Eläin ei saa uida vesistössä 2 päivään lääkekäsittelyn jälkeen. Ks. tarkemmat tiedot pakkausselosteesta. Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava: älä koske antokohtaan ennen kuin se on kuivunut. Lääke saattaa aiheuttaa limakalvojen ja silmien ärsyyntymistä, joten valmisteen joutumista niille pitää välttää. Torjunta-aineille tai alkoholille yliherkkien eläinten ja ihmisten pitää välttää kosketusta valmisteen kanssa. Sumutteella käsittely on tehtävä hyvin ilmastoidussa tilassa ja käytettävä käsineitä. Kädet on pestävä saippualla ja vedellä valmisteen käsittelyn jälkeen. Sumute on tulenarkaa. Suositellaan, että eläin hoidetaan illalla, eikä eläimen anneta nukkua ihmisen kanssa. Haittavaikutukset: älä yliannostele. Haittavaikutukset ovat harvinaisia tai hyvin harvinaisia. Seuraavia haittavaikutuksia saattaa esiintyä: paikallisia ihoreaktioita antokohdassa, hypersalivaatiota, ohimeneviä neurologisia oireita, oksentelua tai hengitysvaikeuksia. Ks. tarkemmin pakkausselosteesta. Tiineys ja laktaatio: Frontline vet sumute: valmistetta ei saa käyttää tiineyden ja laktaation aikana. Frontline vet paikallisvaleluliuos: voidaan käyttää tiineyden ja laktaation aikana. Frontline Comp: koira: voidaan käyttää tiineyden ja laktaation aikana. Kissa: voidaan käyttää tiineyden aikana, laktaation aikana hoidossa on oltava varovainen. Fretti: vain eläinlääkärin antaman ohjeen mukaan. Yhteisvaikutuksia ei tunneta. Pakkaukset: Frontline vet paikallisvaleluliuos 4 x 0,5 ml, 4 x 0,67 ml, 4 x 1,34 ml ja 4 x 2,68 ml, sumute 100 ml ja 250 ml, Frontline Comp 3 x 0,5 ml (kissa/fretti); 3 x 0,67 ml, 3 x 1,34 ml, 3 x 2,68 ml ja 3 x 4,02 (koira). Tutustu pakkausselosteeseen ennen käyttöä. Myyntiluvan haltija: Merial, Lyon, Ranska. Markkinoija Suomessa: FaunaPharma Oy, puh. 045 1896 144. Päiväys: Frontline vet 10-2010. Frontline Comp 10-2014. Frontline sumute iholle 03-2011.